Hammerfest blandede kor ble stiftet i 1920 og koret har i dag ca 50 aktive medlemmer.

Koret har som formål å skape korsang på et godt musikalsk nivå og være et sosialt tilbud til medlemmene. Koret skal delta aktivt i det musikalske miljø i lokalsamfunnet, og delta på stevner og lignende.

Koret er religiøst- og partipolitisk nøytralt og er tilsluttet Norsk Sangerforum og Finnmark Sangerforum. Koret er også kvalifisert til å motta voksenopplæringsmidler via Norsk Musikkråd.

Koret har 18 års aldersgrense, men er ellers åpent for alle som har vanlig musikalsk gehør, har sangstemme og vil synge i kor.

Koret har egne konserter minst én gang pr år og er derfor mye av tiden opptatt med innøving av nye sanger. Koret framfører musikk i ulike sjangere som pop/rock, musikaler, folkemusikk fra hele verden, gospel, klassiske verk, storbandmusikk osv. Koret har, endog for en del år siden, satt opp operaen "Dido og Aeneas".

Samarbeid med andre kulturkrefter - både amatører og profesjonelle - er en viktig faktor for koret. Byens unge musikktalenter får ofte prøve seg på konserter - både sammen med koret og alene. Dette er utviklende og givende for alle parter.

Koret påtar seg gjerne oppdrag ved å synge på kurs, konferanser etc - noe som ofte gir kjærkomne tilskudd til økonomien.

.

Utviklet av Imaker as