Vi øver på Baksalen skole hver tirsdag kl. 19.00.

Er du glad i korsang og lurer på om dette er noe for deg?

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon eller møt opp på korøvelse.

Hvis du ikke er sikker på hvilken stemmegruppe som er riktig for deg, vil vår dirigent hjelpe deg å finne det ut gjennom en stemmeprøve.

Korets drift er organisert i forskjellige kurs finansiert av voksenopplæringsmidler. Oppstart av kurs er normalt ved hvert semester. Eksempler på kurs vi holder er:

  • korsang i forskjellige stemmegrupper, nivåer, musikkstiler
  • planlegging og arrangering av konserterUtviklet av Imaker as