Aktiviteter

Øving på AKS
Foto: Thomas Mikarlsen

Koret har egne konserter minst én gang pr år og er derfor mye av tiden opptatt med innøving av nye sanger. Koret framfører musikk i ulike sjangere som pop/rock, musikaler, folkemusikk fra hele verden, gospel, klassiske verk, storbandmusikk osv.

Den tradisjonelle julekonserten i Hammerfest kirke der byens voksenkulturkrefter (kor, korps, storband) deltar, setter stemningen før jul og Hammerfest blandede kor er selvsagt med her.

I god 17. mai tradisjon synger koret på Hammerfest sykehus og under gudstjensten i Hammerfest kirke. Etterpå går koret i tog under egen fane.

Utover de faste konsertene, påtar vi oss gjerne oppdrag ved å synge på kurs, konferanser etc, og vi blir ellers med på det meste av kulturelle og musikalske happenings som skjer i Hammerfest.

Utviklet av Imaker as